Realizăm analize fizico-chimice pentru apă și sol

Emitem buletine de analize

Oferim suport și consultanță în acreditarea laboratoarelor

 1. Identificăm, protejăm și conservăm ariile protejate;
 2. Studiem factorii biotici și/sau abiotici, naturali și/sau antropici ce influențează buna funcționare a ecosistemelor și a componentelor acestora (specii, habitate și condiții de mediu);
 3. Realizăm planuri de management pentru ariile protejate și zonele naturale și/sau antropice:
  • studii de inventariere și cartografiere;
  • monitorizare și evaluarea amenințărilor viitoare, ce vizează fauna și flora salbatică;
  • studii socio-economice;
  • elaborare de protocoale de monitorizare specifice.
 4. Elaborăm și implementăm proiecte și programe în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a ecosistemelor și componentelor acestora.

Prelevare probe și măsurători 

Prelevare probe și măsurători 

Prelevare probe și măsurători 

Prelevare probe și măsurători 

Prelevare probe și măsurători 

Prelevare probe și măsurători