Elaborăm și propunem

acte normative referitoare la conservarea biodiversității, a cadrului natural și a patrimoniului cultural arheologic național;

Susținem la nivel central

pachete noi sau modificări ale politicii, ori legislației, ce sprijină conservarea biodiversității, a cadrului natural și a patrimoniului cultural arheologic național;

Colaborăm cu instituțiile avizate

în crearea normelor și standardelor specifice domeniilor geotehnică și protecția mediului;

Susținem integritatea rețelei ecologice NATURA 2000,

a zonelor naturale și a ariilor protejate (rezervații, parcuri) și a coridoarelor verzi în contextul cerințelor legislative și a politicilor naționale și internaționale;

Dezvoltăm parteneriate strategice

cu organismele publice, pentru a răspunde cât mai bine cerințelor din domeniile geotehnică, geoștiință și protecția mediului;

Asigurăm cadrul legal

pentru orice student, care dorește să organizeze o manifestare științifică, culturală ori sportivă.