Cercetare – dezvoltare în domeniul protecția mediului

 • Creăm, dezvoltăm și implementăm metode de cercetare, monitorizare și evaluare a sănătății ecosistemelor și a componentelor acestora (specii, habitate și condiții de mediu);
 • Realizăm studiii geologice ce au ca scop popularea și/sau repopularea unor habitate afectate de impactul antropic;
 • Studiem impactul utilizării sistemelor pe bază de energie regenerabilă asupra mediului;
 • Cercetăm dinamica ecosistemelor în contextul dezvoltării lor naturale și a impactului activității antropice asupra acestora;
 • Monitorizăm efectele schimbărilor climatice globale asupra funcționalității ecosistemelor și a componentelor acestora;
 • Monitorizăm și inventariem speciile acvatice, cercetăm și cartăm habitatelor submerse la nivel național și internațional;
 • Proiectăm, implementăm și administrăm aplicatii și/sau rețele virtuale de natură științifică și educativă, prin colectarea, stocarea și schimbul informației referitoare la conservarea biodiversității, a cadrului natural și a patrimoniului cultural arheologic natural.

Cercetare – dezvoltare în domeniile geotehnică și geoștiință

 • Elaborăm studii geotehnice;
 • Desfășurăm activități de proiectare, expertizare și consultanță în domeniile geotehnică, geologie, alte științe tehnice;
 • Derulăm proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Efectăm activități de teren, analize și încercări de laborator.