Pentru că există

Pasiune

  • Realizăm studii de cercetare și educație ecologică;
  • Promovăm conceptele de bune practici ecologice și ecoturistice;
  • Realizăm și implementăm proiecte și programe de conservare și reconstrucție ecologică a mediului, a habitatelor naturale și antropice.
  • Studiem posibilitățile de interconectare a ariilor protejate prin intermediul coridoarelor ecologice;
  • Derulăm acțiuni de prevenire a poluării și încurajăm procesele de producție ecologice, tehnologiile nepoluante, sursele de energie regenerabile și neconvenționale.